zaterdag, augustus 14, 2010


KUNST / ART

[scroll down for English version]

de kunst van het mediteren in ‘Handmodelling’:

ga op een van de middelste traptreden staan, leg

de handen tegen elkaar en sluit de ogen

of

kniel op de bidbank, leg de handen over het

bovenblad met de namen en kijk tien tellen naar

de roze stip tegenover je, sluit je ogen en denk

aan een mooi moment in je leven toen je dertien

jaar was [vrijwillige tijdsduur]

the art of meditation in ‘Handmodelling’:

stand on one of the middle steps of the stairs,

put your hands together and close your eyes

or

kneel on the prayer bench, lay your hands across

the bench top and look at the pink dot in front

of you for ten seconds, close your eyes and

think about a beautiful moment in your life as a

thirteen year old [voluntary duration]